Privacy

"Advanced Simplicity"

Basesoft Solutions BV
Herengracht 564
1017 CH Amsterdam
Nederland

Tel. + 31(20)6847087 
E: info@basesoft.com

Privacy
Basesoft Solutions heeft deze privacy statement gemaakt om duidelijk te maken dat wij belang en waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website. Hier kunt u lezen hoe wij omgaan met de informatie die wij via deze website aanbieden en informatie die wij over onze bezoekers krijgen.
 
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen, bezoekfrequentie en bijvoorbeeld geografische locatie van de bezoekers worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor het team van Basesoft Solutions.
 
Bescherming van uw privacy op het Internet is van groot belang, ook voor Basesoft Solutions. Dit brengt onder andere mee dat Basesoft Solutions gegevens van haar klanten in beginsel niet aan derden verstrekt. Hieronder zal nader worden ingegaan op het verzamelen van gegevens waarbij aan de orde komt welke gegevens worden verzameld en met welk doel en onder welke omstandigheden Basesoft Solutions toch gegevens aan derden verstrekt.
 
Welke gegevens verzamelt Basesoft Solutions? 
 
Abonneegegevens
Om gebruik te maken van onze Basesoft Solutions heeft Basesoft Solutions uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en bank/gironummer nodig. basesoft Solutions gebruikt deze gegevens om te kunnen factureren en om indien nodig contact met u op te kunnen nemen. Uiteraard beschikt Basesoft Solutions ook over uw e-mail adres en zal dit eventueel gebruiken om u te bereiken door het sturen van e-mail. 
 
Formulieren
Via de formulieren op onze website kunnen en/of dienen gebruikers informatie te verstrekken zoals hun naam, adres, voorkeuren en e-mail adres of vragen aan het deskundigenpanel omtrent informatie.

Alle individuele informatie verzameld met onze Basesoft Solutions oplossingen blijft uw eigendom. Informatie verzameld met onze Basesoft Solutions oplossingen kan geaggregeerd d.m.v. b.v. benchmarking aan derden worden verstrekt of extern worden gepubliceerd.

Alle binnenkomende informatie wordt opgeslagen in onze eigen database en is alleen toegankelijk voor Basesoft Solutions en de webmaster in het bijzonder, en wordt alleen in sommige gevallen gebruikt voor de rubriek Vraag en Antwoord. 
 
Gegeven ter beschikking stellen aan derden
Voor alle duidelijkheid, Basesoft Solutions stelt geen individuele gegevens van haar klanten aan derden ter beschikking, behoudens in de twee hieronder genoemde gevallen. 
 
Wetgeving
Dit is het geval wanneer Basesoft Solutions op grond van wetgeving verplicht is om gegevens te verstrekken, bij voorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens, maar ook aan het aftappen van e-mail- en internetverkeer. U kunt er echter vanuit gaan dat Basesoft Solutions hierbij de grootste voorzichtigheid in acht neemt en telkens controleert of aan alle wettelijke vereisten is voldaan. 
 
Utvoering door derden
Voor de uitvoering van bepaalde diensten geldt dat het noodzakelijk is dat uw gegevens aan een derde partij worden overgedragen, zoals in het geval die derde partij leverancier is van (een deel van) de door u afgenomen dienst of bij levering van apparatuur door een derde partij. In die gevallen worden met de betreffende partij afspraken gemaakt over de privacybescherming van uw gegevens. Basesoft Solutions zal er dan zorg voor dragen dat deze partijen handelen in overeenstemming met de wet en de door Basesoft Solutions gehanteerde regels. 
 
Vragen
Indien u vragen heeft over deze privacy statement of indien u uw gegevens wilt inzien, aanvullen of laten wijzigen, kunt u contact opnemen met de afdeling Klanten Service van Basesoft Solutions, Herengracht 564, 1017 CH Amsterdam, De afdeling Klanten Service is ook als volgt bereikbaar: e-mail: support@basesoft.com